ข้อมูลหมู่บ้าน หน้าที่ <1><2><3>

อำเภอ

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

หมู่

 

ชื่อ

เขาย้อย

เขาย้อย

7

1

บ้าน

ห้วยกระแทก

 

  

 

2

บ้าน

เขาย้อย

 

 

 

3

บ้าน

ห้วย

 

 

 

4

บ้าน

ท้ายตลาด

 

 

 

5

บ้าน

วัง

 

 

 

6

บ้าน

น้อย

 

 

  

7

บ้าน

บางสามแพรก

 

สระพัง

4

1

บ้าน

สระพัง

 

 

 

2

บ้าน

หนองแหน

 

  

 

3

บ้าน

สระพัง

 

 

 

4

บ้าน

หนองส้ม

 

 บางเค็ม

 6

1

บ้าน

กล้วย

 

 

 

2

บ้าน

บางเค็ม

 

 

 

3

บ้าน

หนองบัว

 

 

 

4

บ้าน

บางเค็ม

 

 

 

5

บ้าน

กล้วยใต้

 

 

 

6

บ้าน

ล่าง

 

  ทับคาง

 5

1

บ้าน

ดอนทราย

 

  

 

2

บ้าน

หนองแหน

 

  

 

3

บ้าน

ท่าคอย

 

  

 

4

บ้าน

บ้านบน

 

 

 

5

บ้าน

ทับคาง

 

 หนองปลาไหล

 5

1

บ้าน

เขาสมอระบัง

 

 

 

2

บ้าน

หนองปลาไหล

 

 

 

3

บ้าน

ไผ่

 

 

 

4

บ้าน

คลองน้ำเชี่ยว

 

 

 

5

บ้าน

ท่าเรือ

 

หนองปรง

 6

1

บ้าน

หนองจิก

 

 

 

2

บ้าน

หนองจิก

 

 

 

3

บ้าน

หนองปรง

 

 

 

4

บ้าน

หนองปรง

 

 

 

5

บ้าน

หนองเข้

 

 

 

6

บ้าน

หนองเข้

 

 หนองชุมพล

 7

1

บ้าน

บ้านเนิน

 

 

 

2

บ้าน

หนองชุมพลล่าง

 

 

 

3

บ้าน

หนองประดู่

 

 

 

4

บ้าน

หนองโพธิ์

 

 

 

5

บ้าน

หนองชุมพล

 

 

 

6

บ้าน

หนองคอกวัว

 

 

 

7

บ้าน

ชัฏหลังเต่า

 

 ห้วยโรง

 4

1

บ้าน

ห้วยโรง

 

 

 

2

บ้าน

หัวถนน

 

 

 

3

บ้าน

กาจับ

 

 

 

4

บ้าน

ห้วยโรง

 

 ห้วยท่าช้าง

 6

1

บ้าน

ห้วยท่าช้าง

 

 

 

2

บ้าน

น้อย

 

 

 

3

บ้าน

ใหญ่

 

 

 

4

บ้าน

น้ำบ่อ

 

 

 

5

บ้าน

บ่อรวก

 

 

 

6

บ้าน

หนองแหน

 

 หนองชุมพลเหนือ

 7

1

บ้าน

วังตะล่อม

 

 

 

2

บ้าน

หนองกระพร้อ

 

 

 

3

บ้าน

มณีเลื่อน

 

 

 

4

บ้าน

ศีรีวงค์

 

 

 

5

บ้าน

เนินรัก

 

 

 

6

บ้าน

อู่ตะเภา

 

 

        

7

บ้าน

หนองนกออก

 

 

 

 

 

 

 หนองหญ้าปล้อง

 หนองหญ้าปล้อง

 11

1

บ้าน

อ่างศิลา

 

 

 

2

บ้าน

ดงตากิต

 

 

 

3

บ้าน

หนองไผ่

 

 

 

4

บ้าน

หนองหญ้าปล้อง

 

 

 

5

บ้าน

จะโปรง

 

 

 

6

บ้าน

พุไทร

 

 

 

7

บ้าน

เขาบันได

 

  

 

8

บ้าน

สะแกงาม

 

  

 

9

บ้าน

โคกวัด

 

 

 

10

บ้าน

สระสี่มุม

 

 

 

11

บ้าน

ห้วยสาริกา

 

 ยางน้ำกลัดเหนือ

 5

1

บ้าน

ทุ่งกระต่าย

 

 

 

2

บ้าน

ห้วยเกษม

 

 

 

3

บ้าน

ลิ้นช้าง

 

 

 

4

บ้าน

ทุ่งเสลา

 

 

 

5

บ้าน

พุน้ำร้อน

 

 ยางน้ำกลัดใต้

 7

1

บ้าน

ยางน้ำกลัดใต้

 

 

 

2

บ้าน

โปร่งวิเชียร

 

 

 

3

บ้าน

พุพลู

 

 

 

4

บ้าน

พุพลูบน

  

 

 

5

บ้าน

วังหิน

 

 

 

6

บ้าน

ห้วยรางโพธิ์

  

 

 

7

บ้าน

ปากรัตน์

 

 ท่าตะคร้อ

 8

1

บ้าน

วังซอ

 

 

 

2

บ้าน

ท่าตะคร้อ

 

 

 

3

บ้าน

หนองรี

 

 

 

4

บ้าน

สามเรือน

 

 

 

5

บ้าน

ทุ่งเคล็ด

 

 

 

6

บ้าน

พุบอน

 

 

 

7

บ้าน

หนองมะไฟ

 

 

 

8

บ้าน

ท่าตะคร้อเหนือ

 

 

 

 

 

 

  ชะอำ

 บางเก่า

 9

1

บ้าน

บางเก่า

  

 

 

2

บ้าน

บางเก่า

 

 

 

3

บ้าน

บ่อใหญ่

 

 

  

4

บ้าน

ท่า

 

 

 

5

บ้าน

ปากคลอง

 

 

 

6

บ้าน

ท่าไพร

 

 

 

7

บ้าน

บางเกตุ

 

 

 

8

บ้าน

ม่วง

 

 

 

9

บ้าน

โตนดหลวง

 

 นายาง

 9

1

บ้าน

บ่อ

 

 

 

2

บ้าน

นายาง

 

 

 

3

บ้าน

นายาง

 

 

 

4

บ้าน

นายาง

 

 

 

5

บ้าน

เนินทราย

 

 

 

6

บ้าน

โคกเศรษฐี

 

 

 

7

บ้าน

ดอน

 

 

 

8

บ้าน

ไร่

 

 

 

9

บ้าน

นายาง

 

 เขาใหญ่

 11

1

บ้าน

ตลาดใหม่

  

 

 

2

บ้าน

เขาไม้นวล

 

 

 

3

บ้าน

หนองสะเดา

 

 

 

4

บ้าน

ห้วยหิน

 

 

 

5

บ้าน

ไร่เนิน

 

 

 

6

บ้าน

หนองจันทร์

  

  

 

7

บ้าน

หนองยาว

 

 

 

8

บ้าน

หุบกระพง

 

 

 

9

บ้าน

ไร่บน

  

 

 

10

บ้าน

หุบกระพงพัฒนา

  

 

 

11

บ้าน

หนองจันทร์พัฒนา

  

  หนองศาลา

 8

1

บ้าน

หนองศาลา

 

  

 

2

บ้าน

หนองศาลา

 

 

 

3

บ้าน

หันกัญชา

 

 

 

4

บ้าน

เพชรบูรณ์

 

 

 

5

บ้าน

บ่อไร่

 

 

 

6

บ้าน

สถานีรถไฟ

 

 

 

7

บ้าน

หนองกระโดก

 

 

 

8

บ้าน

ข่อยกลึงคุม

  

 ห้วยทรายเหนือ

 7

1

บ้าน

ทุ่งจับญวน

 

 

 

2

บ้าน

ทุ่งหลวง

 

  

 

3

บ้าน

ทุ่งเคล็ด

 

  

 

4

บ้าน

บ่อหลวง

 

 

 

5

บ้าน

หนองขาม

 

  

 

6

บ้าน

พุหวาย

 

 

 

7

บ้าน

ไร่ดินทอง

 

  ไร่ใหม่พัฒนา

 8

1

บ้าน

ทุ่งขาม

 

  

 

2

บ้าน

ไร่ใหม่พัฒนา

 

  

 

3

บ้าน

รางจิก

 

 

 

4

บ้าน

หนองเขื่อน

 

 

 

5

บ้าน

ไร่ดง

 

 

 

6

บ้าน

โป่งแย้

 

  

 

7

บ้าน

หนองช้างเหยียบ

 

 

 

8

บ้าน

โป่งแก่งพัฒนา

 

 สามพระยา

 8

1

บ้าน

สามพระยา

 

 

 

2

บ้าน

ช้างแทงกระจาด

 

 

 

3

บ้าน

ดอนมะกอก

 

 

 

4

บ้าน

หนองข้าวนก

 

 

 

5

บ้าน

หนองโสน

 

 

 

6

บ้าน

อ่างหิน

 

 

 

7

บ้าน

เขากระปุก

 

 

 

8

บ้าน

ด.ก.พัฒนา

 

 ดอนขุนห้วย

 7

1

บ้าน

สระพระพัฒนา

 

 

 

2

บ้าน

ร่องระกำ

 

 

 

3

บ้าน

หนองเผาถ่าน

 

 

 

4

บ้าน

หัวเกาะ

 

 

 

5

บ้าน

ดอนขุนห้วย

 

 

 

6

บ้าน

ใหม่พัฒนา

 

 

 

7

บ้าน

วังยาว

 

 

 

 

 

 

 ท่ายาง

 ท่ายาง

 10

1

บ้าน

ท่ายาง

 

 

 

2

บ้าน

หนองสัก

 

 

 

3

บ้าน

ท่ากระเทียม

 

 

 

4

บ้าน

ไสค้าน

 

 

 

5

บ้าน

หนองแฟบ

 

 

 

6

บ้าน

กระจิว

  

 

 

7

บ้าน

หนองบ้วย

  

 

 

8

บ้าน

หนองแขม

 

 

 

9

บ้าน

หนองแซม

 

 

 

10

บ้าน

  สหกรณ์

  

ท่าคอย

 11

1

บ้าน

ท่าขาม

 

 

 

2

บ้าน

วังขุนด่าน

 

 

 

3

บ้าน

ท่าคอย

 

 

 

4

บ้าน

หนองปลวก

 

 

 

5

บ้าน

หนองขานาง

 

 

 

6

บ้าน

ท่าชิก

 

 

 

7

บ้าน

สระพระ

 

  

 

8

บ้าน

คันคลอง

 

 

 

9

บ้าน

หนองปลวก

 

  

 

10

บ้าน

หนองประดู่

 

 

 

11

บ้าน

วังพลับ

 

 ยางหย่อง

 5

1

บ้าน

ยางหย่อง

 

 

 

2

บ้าน

ท่าวาย

 

 

 

3

บ้าน

ท่าโรงหีบ

 

 

 

4

บ้าน

ยางชุม

 

 

 

5

บ้าน

ท่าโล้

 

หนองจอก

 14

1

บ้าน

สายหนึ่ง

 

 

 

2

บ้าน

หนองบัว

 

 

 

3

บ้าน

หนองบัว

 

 

 

4

บ้าน

หนองเกตุ

 

 

 

5

บ้าน

ฝั่งห้วย

 

 

 

6

บ้าน

หนองจอก

 

 

 

7

บ้าน

ดอนยี่พรม

 

 

 

8

บ้าน

ห้วยทบ

 

 

 

9

บ้าน

หนองจิก

 

 

 

10

บ้าน

หันตะเภา

 

 

 

11

บ้าน

บ่อพันงู

 

 

 

12

บ้าน

แกใหญ่

 

 

 

13

บ้าน

หนองเตาปูน

 

 

 

14

บ้าน

ห้วยยาง

 

 มาบปลาเค้า

 11

1

บ้าน

มาบปลาเค้า

 

 

 

2

บ้าน

มาบปลาเค้า

 

 

 

3

บ้าน

มาบปลาเค้า

  

  

 

4

บ้าน

บ้านใหม่

  

 

 

5

บ้าน

ตาลกร

 

  

 

6

บ้าน

ตาลกง

 

 

 

7

บ้าน

หนองหินถ่วง

 

 

 

8

บ้าน

นาขึงหนัง

  

 

 

9

บ้าน

ตาลกงพัฒนา

 

 

 

10

บ้าน

หัวเขาสามัคคี

  

 

 

11

บ้าน

ตาลกงพัฒนา

  

ท่าไม้รวก

 13

1

บ้าน

ท่าไม้รวก

  

 

 

2

บ้าน

หนองเตียน

 

 

 

3

บ้าน

ในคุ้ม

 

 

 

4

บ้าน

หนองชุมแสง

 

  

 

5

บ้าน

ท่าลาว

 

  

 

6

บ้าน

เขาลูกช้าง

  

  

 

7

บ้าน

ไร่หลวง

 

 

 

8

บ้าน

ท่าไม้รวก

 

 

 

9

บ้าน

ห้วยตะวาย

 

 

 

10

บ้าน

โค้งตาบาง

  

 

 

11

บ้าน

หนองชุมแสงล่าง

  

 

 

12

บ้าน

หนองเตียนล่าง

 

 

 

13

บ้าน

หนองชุมแสงบน

 

  วังไคร้

  10

1

บ้าน

แม่ประจันต์

  

  

  

2

บ้าน

ห้วยเสือ

 

 

 

3

บ้าน

วังไคร้

 

 

 

4

บ้าน

หนองกระทุ่ม

   

  

 

5

บ้าน

ท่าหัวลบ

 

  

 

6

บ้าน

แม่ประจันต์

 

  

 

7

บ้าน

หนองหว้า

 

  

 

8

บ้าน

ฝั่งท่า

 

  

 

9

บ้าน

แม่ประจันต์

 

  

 

10

บ้าน

หนองแก

 

 กลัดหลวง

 11

1

บ้าน

สารเห็ด

 

 

 

2

บ้าน

ท่ามะโก(กลัดหลวง)

 

  

 

3

บ้าน

เทพราช(สารเห็ด)

 

  

 

4

บ้าน

หนองเขาอ่อน

 

 

 

5

บ้าน

โพรงเข้

 

  

 

6

บ้าน

ยางชุม

 

  

 

7

บ้าน

ท่ากระทุ่ง

 

 

 

8

บ้าน

ทุ่งโป่ง

 

 

 

9

บ้าน

วังมะละกอ

 

 

 

10

บ้าน

วังข้างสาร

 

 

 

11

บ้าน

ห้วยผาก

 

 ปึกเตียน

 4

1

บ้าน

หนองทราย

 

 

 

2

บ้าน

เมืองใหม่พัฒนา

 

 

 

3

บ้าน

ปึกเตียน

 

 

 

4

บ้าน

หนองหมู

 

 เขากระปุก

 14

1

บ้าน

หนองโรง

 

 

 

2

บ้าน

หนองตาฉาว

 

 

 

3

บ้าน

เขากระปุก

 

 

 

4

บ้าน

บ่อประหัง

 

 

 

5

บ้าน

หนองคอไก่

 

 

 

6

บ้าน

หนองเอื้อง

 

 

 

7

บ้าน

หนองซอ

 

 

 

8

บ้าน

หุบเฉลา

 

 

 

9

บ้าน

โป่งเกตุ

 

 

 

10

บ้าน

ห้วยหินแพลง

 

 

 

11

บ้าน

โป่งเกตุบน

 

  

 

12

บ้าน

หนองโรงล่าง

 

  

 

13

บ้าน

เขาอ่างแก้ว

 

  

 

14

บ้าน

ผาน้ำหยด

 

ท่าแลง

 10

1

บ้าน

คอชะออม

 

 

 

2

บ้าน

ท่าเหว

 

 

 

3

บ้าน

บ่อตะกั่ว

 

 

 

4

บ้าน

น้ำลัด

 

 

 

5

บ้าน

ห้วยตะเกาะ

 

 

 

6

บ้าน

ท่าแลง

  

  

 

7

บ้าน

แม่เบื่อ

  

  

 

8

บ้าน

หนองน้ำถ่าย

 

 

 

9

บ้าน

ลุ่มสมอ

 

 

 

10

บ้าน

ชลประทานราษฏร

 

 บ้านในดง

 6

1

บ้าน

ในดง

 

 

 

2

บ้าน

ชายนา

  

 

 

3

บ้าน

หัวเข้

  

 

  

4

บ้าน

ใหม่

 

 

  

5

บ้าน

ในดง

 

 

  

6

บ้าน

หนองศาง