เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

Intermediate Care
Intermediate Care

09 ม.ค. 2561 0 1,220

Intermediate Care(การดูแลระยะกลาง) การดูแลระยะกลาง หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน ระหว่างหลังภาวะวิกฤต หรือ เฉียบพลัน และการดูแลระยะที่บ้านหรือชุมชน โดยมีความเชื่อมโยง และต่อเนื่องกัน เป็นการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว ตายังไม่คงทีค่ถึงกับจะสามารถ

หมวด EOC
หมวด EOC

13 ธ.ค. 2560 0 167

หมวด EOC EOC : Emergency Operation Center ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข OC : Operation Center ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ICS : Incidence Command System ระบบบัญาชการเหตุการณ์ STAG : Strategic and Technic Advisory Group ผู้เช

ข่าวแรกของคุณ
ข่าวแรกของคุณ

09 ม.ค. 2560 1 314

นี่คือข่าวแรกของคุณ คุณสามารถ ลบ หรือ แก้ไขได้

1
^