เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนงาน ปี 2561

แผนการดำเนินงานคณะกรรมการกิจกรรมพิเศษและจัดหาทุน 
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี

                   - ประสานนายกเหล่ากาชาด เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
                        - ประสานกับศาลากลาง เพื่อร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในคลินิกหมอครอบครัว
                        - การจัดหาทุนสำหรับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี

^