กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

รายการทั้งหมด

แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (สสอ.แก่งกระจาน)

ขออนุมัติแก้ไขแผนการใช้งบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร บทความที่ 26-30/2561

กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 26 – 30/2561

Master Plan

เอกสารมาใหม่