กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านหนองศาลา

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.โดยมีแพทย์หญิงปิยนุช ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องกล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายสำราญ เจริญผลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายณรงค์ …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารมาใหม่