กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

ประชุมโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน2561 เวลา 13.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชน …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

รายการทั้งหมด

แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (สสอ.แก่งกระจาน)

ขออนุมัติแก้ไขแผนการใช้งบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

เอกสารมาใหม่