กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

หน่วย พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธี ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคต และ …

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากและอยู่ระหว่างการจัดหาวัน เวลา และสถานที่สอบ ประชุม กวป.ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 16 – 20/2561

กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 16 – 20/2561

Master Plan

เอกสารมาใหม่