กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.หนองหญ้าปล้อง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.19 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกาแทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และนายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ปางชนม์ …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

รายการทั้งหมด

แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (สสอ.แก่งกระจาน)

ขออนุมัติแก้ไขแผนการใช้งบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

เอกสารมาใหม่