กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

        วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และแขกผู้มีเกียรติ …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี