หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น.นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางสุมาลี จันทรสุขโข สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง ผอ.โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำชุมชน ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาวและเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ม.1 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →