สสจ.เพชรบุรี รับมอบสถานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ หะทัย – อุรุษา เทพพิสัย อ.เขาย้อย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วม พิธีมอบสถานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ หะทัย –  อุรุษา เทพพิสัย และเครื่องมือแพทย์ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง อุรุษา เทพพิสัย ผู้บริจาคพร้อมที่ดินให้ทางราชการ นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้รับมอบ และพิธีมอบเงินผ้าป่าและเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล โดยเครือข่ายสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลเขาย้อย และโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องโดย เครือข่ายสหกรณ์อำเภอเขาย้อยและหนองหญ้าปล้อง โดยมีนายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยนายอำเภอเขาย้อย สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้นำชุมชน ประธานสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย และแขกผู้มีเกียรติ ณ สถานกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ หะทัย – อุรุษา เทพพิสัย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →