จิตอาสาสู้โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID19)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big cleaning week ,จิตอาสาสู้โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID19) สำหรับผู้ประกอบการในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายท้องถิ่น คณะเจ้าหน้าที่ อสม. และจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →