หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านบางกุฬา อ.เมือง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมีนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายสวาท ฉิมพาลี สาธารณสุขอำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำชุมชนออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรคและผ้าห่มกันหนาว และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ณ โรงเรียนบ้านบางกุฬา หมู่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →