ขอแสดงความยินดีกับนางสุกัญญา ปวงนิยม รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสุกัญญา ปวงนิยม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ในการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →