ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2562 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรีและคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2562 จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ บ้านนาบัว บางขุนไทร โรงพยาบาลบ้านแหลม รพ.สต.ท่าตะคร้อ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง รพ.สต.ยางน้ำกลัดเหนือ

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →