โครงการ สำรวจภาวะหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ ในประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สำรวจภาวะหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ ในประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปจังหวัดเพชรบุรี โดยมี แพทย์หญิงเสาวนินทร์ อินทรภักดี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →