กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 น.นางสุกัญญา ปวงนิยม นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ และนายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน โดยใช้กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริเวณหน้าเขาวังจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →