ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ. สต.ติดดาว)จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ. สต.ติดดาว)จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 กล่าวรายงานโดยนายทวีศักดิ์วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →