สสจ.พบ.ลงพื้นที่นิเทศผสมผสานแบบเสริมพลัง อ.บ้านลาด,แก่งกระจาน

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานลงพื้นที่นิเทศผสมผสานแบบเสริมพลังการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่1) แก่เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านลาด ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลบ้านลาด และเวลา 13.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งกระจาน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →