ประชุมจัดทำแผนองค์กรคุณธรรมประจำปี 2562

วันที่ 24 มค 62 เวลา 9.00น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนองค์กรคุณธรรมประจำปี 2562 โดย มีนายทวีศักดิ์ วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน จัดโดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →