พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการแรงงานเพชรบุรีร่วมใจขับขี่ปลอดภัยห่วงใยชุมชน

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการแรงงานเพชรบุรีร่วมใจขับขี่ปลอดภัยห่วงใยชุมชน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน จัดโดยแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →