มสส.เพชรบุรี เยี่ยมผู้ป่วยอำเภอเขาย้อย

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.
นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสุกัญญา ปวงนิยม นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และข้าราชการบำนาญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในเขตอำเภอเขาย้อย
ในการนี้ พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย และนายประเสริฐ ปลอดโปร่ง สาธารณสุขอำเภอเขาย้อย นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของอำเภอเขาย้อยร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ดังกล่าว

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →