สสจ.เพชรบุรี ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)ครั้งที่ 1/2562 และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →