หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ บ้านเนินรัก ต.หนองชุมพล

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)และพิธีบำเพ็จพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ทีมงาน สสอ.เขาย้อย

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →