โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20  ธันวาคม2561  เวลา 9.00  น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดเพชรบุรี “ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีการให้บริการตรวจคัดกรอง ค้นหามะเร็งเต้านม นิทรรศการให้ความรู้ ตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบมีประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดเพชรบุรี

      

 

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →