โครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ต.บางจาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายแพทย์สุทัศน์  ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเสถียร  นิลทะสิน นายก อบต.บางจาน กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชุมพล  เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารฯ โรงพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอเมือง ผู้นำชุมชน ออกให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม ตรวจจอประสาทตา คัดกรองสุขภาพจิต การฝึกอาชีพ และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.บางจาน อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี

 

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →