ประชุมชี้แจงแผนสุขภาพจังหวัดและแนวทางการตรวจราชการและตัวชี้วัด

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น . นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย การประชุมชี้แจงแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรีแนวทางการตรวจราชการและตัวชี้วัดปี 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

  

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →