การประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise จังหวัดเพชรบุรี ปี 62

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10:00  น. นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE Teen dancercise จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 โดยมีนายธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น 1.รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหนองโสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองนพคุณ รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดเนรัญชราราม 2.รุ่น Pre –teenage อายุ 9-14 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ครูฝุ่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดงห้วยหลวง รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบางสามแพรก โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 และรางวัลปลอบใจได้แก่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โรงเรียนหนองจอกวิทยา โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) โรงเรียนวัดนาพรม 3.รุ่น Teenage อายุ 14-22 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองจอกวิทยา รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา และรางวัลปลอบใจ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติยศและเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและจะได้เข้าประกวดในระดับภาคเป็นลำดับต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี ธนาคารออมสินและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →