กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนำคณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีฯเปิด ณ วัดใหญ่สุวรรณารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →