หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงศุภางค์  สินธัญญาธรรม พร้อมด้วยนางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ณ หมู่ 4 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →