นพ.สสจ.เพชรบุรี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้เริ่มจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี หลังจากนั้น นพ .สสจ เพชรบุรีและคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เน้นยำ้แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในโซนที่คาดว่าน้ำจะมาถึง คือ รพ.สต.ท่าวาย อ.ท่ายาง ,รพ.ท่ายาง อ.ท่ายาง และ รพ.พระจอมเกล้า อ.เมือง จ เพชรบุรี จากนั้น นพ สสจ เพชรบุรี ได้ร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางไปตรวจการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ณ วัดคุ้งตำหนัก อ.บ้านแหลม และเยี่ยมทักทายนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาก่อนเดินทางกลับ

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →