สงกรานต์ สานสามัคคี สืบสานประเพณี วิถีสาธารณสุข สสจ.เพชรบุรี

       วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ สานสามัคคี สืบสานประเพณี วิถีสาธารณสุข ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →