สสจ.พบ.ให้การต้อนรับทีมสาธารณสุขนิเทศก์ตรวจเยี่ยม รพ.ใน จ.เพชรบุรี

วันที่ 4-5 เมษายน 2561 นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์กระทรวงสาธารณสุข, ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยของหน่วยบริการ ได้แก่ด้านบริการด้านการสนับสนุนและด้านภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี

 

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →