สสจ.เพชรบุรีอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขทั้ง 4 ท่าน โดยมีนายชยา เครื่องทิพย์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ กล่าวรายงาน โดยอบรมในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

      

Comments

comments

About นายพากร ชุณหภัทรกุล

View all posts by นายพากร ชุณหภัทรกุล →