กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยเน้นย้ำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้ร่วมกันปฎิบัติตามมาตรฐานกรีน แอนด์ คลีน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชน ทั้งนี้นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ …

ประชุมกวป.ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารมาใหม่