++ขอเชิญประชุม กวป.ครั้งที่ 10/2558 เลื่อนเป็นวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี++