มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)

– See more at: https://www.etda.or.th/internetuserprofile2016/


 ประชุมกวป.ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเลือด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคารพิศเนศวรสุรสังกาศ รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี