เชิญชวนองค์กรภาคเอกชนจังหวัดเพชรบุรีสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สช
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติ่มได้ที่นี่ คลิ๊ก

++ขอเชิญประชุมกวป.ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี++