กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  นายทวีศักดิ์  วัดอุดมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และอนุกรรมการฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี …

ประชุมกวป.ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี