เชิญชวนองค์กรภาคเอกชนจังหวัดเพชรบุรีสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สช
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติ่มได้ที่นี่ คลิ๊ก

++ขอเชิญประชุมกวป.ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี++