เนื่องจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์เสียหาย

เนื่องจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Harddisk)ของเว็บเซิร์ฟเวอร์เสียหายจึงมีผลให้ ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์เดิมได้ โอกาสนี้เราขอเสนอเว็บไซต์แห่งใหม่ ตัวอักษรใหญ่ขึ้น เป็นระเบียบมากขึ้น และทันสมัยกว่าเดิม