ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ วัดสระสี่มุม อ.หนองหญ้าปล้อง

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดึ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน โดยมีนางวิพร แววศรีผ่องนายอำเภอหนองหญ้าปล้องกล่าวต้อนรับ นายแพทย์เพชรฤกษ์ …

อ่านต่อ>>>

ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น.นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี …

อ่านต่อ>>>

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับตำแห่นงใหม่และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรม

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2561 พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสุกัญญา ปวงนิยม …

อ่านต่อ>>>

อัลบั้มอบรมผู้ปกครองนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แก้ไขโรคอ้วนในเด็ก

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมผู้ปกครองนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แก้ไขโรคอ้วนในเด็กนักเรียน (Ketogenic Diet) กล่าวรายงานโดยนายแพทย์สมบัติ …

อ่านต่อ>>>

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE …

อ่านต่อ>>>

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 28 สิงหาคมเวลา 9.00 น.นายบุญลาภ  ทิพย์จันทร์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ในด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาสุขภาพและการฟื้นฟู นวัตกรรม หน่วยงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล Green and clean Hospital …

อ่านต่อ>>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายบุญลาภ  ทิพย์จันทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงาน ร่วมด้วยนางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรีและคณะผู้บริหาร มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขต อ.บ้านแหลม

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

สสจ. เพชรบุรี แจกจ่ายยาน้ำท่วมบ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม  2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ …

อ่านต่อ>>>