สสจ.เพชรบุรี เปิดงานวันไตโลก

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.39 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก 2562 โดยมีนายแพทย์อัญชนะ พานิช …

อ่านต่อ>>>

อัลบั้มชมรม มสส.สาขาจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายสำราญ …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านบางสามแพรก ต.บางตะบูน

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หมู่ …

อ่านต่อ>>>

พิธีเปิดการอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน ปี 2562 รุ่นที่ 2

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.นายทวีศักดิ์ วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน ปี 2562 รุ่นที่ …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์สุทัศน์  ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

ขอแสดงความยินดีกับนางสุกัญญา ปวงนิยม รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางสุกัญญา ปวงนิยม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561 ระดับจังหวัด …

อ่านต่อ>>>

มสส.เพชรบุรีเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกชมรม อ.บ้านแหลม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30น. นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะทำงานของชมรมฯ …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน ณ บ้านห้วยรางโพธิ์ อ.หนองหญ้าปล้อง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านห้วยรางโพธิ์ หมู่6 …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี อบรม อสม.ใหม่/ทดแทน ปี 2562 รุ่นที่ 1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน ปี 2562 รุ่นที่ 1 …

อ่านต่อ>>>

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.หนองหญ้าปล้อง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.19 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกาแทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี และนายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ปางชนม์ …

อ่านต่อ>>>