หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี นายแพทย์ประกาศิต  ชมชื่น …

อ่านต่อ>>>

ประชุมวิชาการนำเสนอผล การดำเนินงานและนวัตกรรม Best Practices เขต 5

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการดำเนินงานและนวัตกรรม /Best Practices ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย …

อ่านต่อ>>>

กิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคมเวลา 6:00 น.นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร นายอำเภอเมือง สาธารณสุขอำเภอเมือง …

อ่านต่อ>>>

เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ …

อ่านต่อ>>>

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี คณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30 น.นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตำบลดอนยาง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี เปิดการประชุมวิชาการร่วมสหวิชาชีพเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 7 สิงหาคม 2526 เวลา 8.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการร่วมสหวิชาชีพเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5 ในโครงการ …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบรรยายในหัวข้อ แนวทางการร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 โดยมี …

อ่านต่อ>>>