แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (สสอ.แก่งกระจาน)

ขออนุมัติแก้ไขแผนการใช้งบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

อ่านต่อ>>>

Application สมุนไพร เฟิร์ส

แอพพลิเคชั่น สมุนไพรเฟิร์ส โหลดได้แล้วทั้งระบบ Android และระบบ iOS ค้นหาง่ายๆ จากอาการ ก็จะพบกับสมุนไพร ยาสมุนไพร และร้านขายยา หรือ โรงพยาบาลใกล้ๆ ได้จาก …

อ่านต่อ>>>

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี และแนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2561 วันที่ 25 ธ.ค. 2560 (แก้ไข 26 ธ.ค. 2560)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี และแนวทางการตรวจราชการฯ ปี 2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ>>>