มสส.เพชรบุรี เยี่ยมผู้ป่วยอำเภอเขาย้อย

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสุกัญญา ปวงนิยม นายสำราญ …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรี ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)ครั้งที่ 1/2562 และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ บ้านเนินรัก ต.หนองชุมพล

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)และพิธีบำเพ็จพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ …

อ่านต่อ>>>

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20  ธันวาคม2561  เวลา 9.00  น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

โครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ต.บางจาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายแพทย์สุทัศน์  ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 …

อ่านต่อ>>>

โครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

อ่านต่อ>>>

ประชุมชี้แจงแผนสุขภาพจังหวัดและแนวทางการตรวจราชการและตัวชี้วัด

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น . นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย การประชุมชี้แจงแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรีแนวทางการตรวจราชการและตัวชี้วัดปี 2562 …

อ่านต่อ>>>

กิจกรรมเดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในกิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน …

อ่านต่อ>>>

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้ นายอานนท์  พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ …

อ่านต่อ>>>