พอ.สว.ณ บ้านโป่งแย้ อ.ชะอำ

วันที่ 19เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี นำทีมออกให้บริการประชาชน. ณ …

อ่านต่อ>>>

พิธีมอบเข็มพระราชทาน พอ.สว. จ.เพชรบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธี มอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบแก่อาสาสมัคร …

อ่านต่อ>>>

สงกรานต์ สานสามัคคี สืบสานประเพณี วิถีสาธารณสุข สสจ.เพชรบุรี

       วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ …

อ่านต่อ>>>

นพ.สสจ เพชรบุรี เปิดกิจกรรมล้างส้วม

วันที่ 9 เมษายน  2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน ..รับวันสงกรานต์ และกิจกรรม Big …

อ่านต่อ>>>

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. นายบุญลาภ  ทิพย์จันทร์ และนายสำราญ  เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นำคณะข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

พอ.สว.บ้านดงห้วยหลวง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการชาวบ้าน โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง ม.6 ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 …

อ่านต่อ>>>

สสจ.พบ.ให้การต้อนรับทีมสาธารณสุขนิเทศก์ตรวจเยี่ยม รพ.ใน จ.เพชรบุรี

วันที่ 4-5 เมษายน 2561 นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์กระทรวงสาธารณสุข, ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 …

อ่านต่อ>>>

นพ.สสจ.เพชรบุรี ร่วมงานวันวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

นพ.สสจ เพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 8.20 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข …

อ่านต่อ>>>

นพ.สสจ เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมิน …

อ่านต่อ>>>