หน่วย พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธี ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเสด็จสวรรคต และ …

อ่านต่อ>>>

โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในเรือนจำกลางเพชรบุรี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในเรือนจำกลางเพชรบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี …

อ่านต่อ>>>

พชอ.จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมเสริมพลัง อ.แก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง เมืองและบ้านแหลม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการฯลงพื้นมี่ เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฯ …

อ่านต่อ>>>

มหกรรมรวมพลคนTo be number one ปี 61

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.  นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์เพรชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายกนก  ปิ่นตกแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายวิชาญ  …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรีเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการฯลงพื้นมี่ เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยมี นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฯ …

อ่านต่อ>>>

โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน สู่ปีที่ 3 โครงการ 6×4 ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ คนเพชรรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น.นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยตัว โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรีเข้าตรวจสอบ บ้านหมอปลาตามข้อร้องเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายพงษ์พิสิฐ นานานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง …

อ่านต่อ>>>

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับเขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับเขตสุขภาพที่ 5 โดยมี ดร. อติญาณ์  ศรเกษตริน …

อ่านต่อ>>>

กิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันคล้ายวันประสูติ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ …

อ่านต่อ>>>