ประชุมโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน2561 เวลา 13.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชน …

อ่านต่อ>>>

โครงการรวมใจภักดิ์รักสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561นางสุกัญญา ปวงนิยม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ เลขาธิการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีประธานคณะทำงาน โครงการรวมใจภักดิ์รักสมเด็จพระนางเจ้าปี 2561 คณะทำงานโครงการและแขกผู้มีเกียรติ ณ …

อ่านต่อ>>>

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  น.นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นและโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่าย โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์  …

อ่านต่อ>>>

การประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise จังหวัดเพชรบุรี ปี 62

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10:00  น. นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประกวด TO BE …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านโป่งลึกบางกลอย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยมอบผ้าห่มกันหนาวและยารักษาโรคพร้อมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ณ บ้านโป่งลึกบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานให้การต้อนรับร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม   …

อ่านต่อ>>>

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนำคณะข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีฯเปิด ณ วัดใหญ่สุวรรณารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ>>>

โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 6.00 น.นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี …

อ่านต่อ>>>

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ บ้านอ่างหิน อ.ชะอำ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00  น.นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กล่าวรายงานโดย นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมด้วย …

อ่านต่อ>>>

ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขต อ.บ้านลาด

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ. สต.ในเขตอำเภอบ้านลาด ได้แก่ บ้านไร่มะขาม บ้านถ้ำรงค์ บ้านไร่สะท้อน โดยมีนายเชาว์ …

อ่านต่อ>>>

สสจ.เพชรบุรีแสดงความยินดีกับ นพ.จตุภูมิ

นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรีและคณะผู้บริหารมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแพทย์จตุภูมิ นีละศรี ที่ได้ขึ้นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแก่งกระจานอีก 1 ตำแหน่ง   

อ่านต่อ>>>