ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 31 – 40/2561

กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 31 – 40/2561

อ่านต่อ>>>

แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สสจ.เพชรบุรี

แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สสจ.เพชรบุรี

อ่านต่อ>>>