กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ

  วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00  น. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพและวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคมของทุกปี โดยมี นายกอบชัย …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

รายการทั้งหมด

แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (สสอ.แก่งกระจาน)

ขออนุมัติแก้ไขแผนการใช้งบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

เอกสารมาใหม่