กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

นพ.สสจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่นิเทศผสมผสานฯเครือข่ายสุขภาพ อ.บ้านลาด และ อ.เขาย้อย

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 16 – 20/2561

กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 16 – 20/2561

Master Plan

เอกสารมาใหม่