กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

พอ.สว.ณ บ้านโป่งแย้ อ.ชะอำ

วันที่ 19เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเพชรบุรี นำทีมออกให้บริการประชาชน. ณ …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 3/2561 และ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ (EOC) โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี