กิจกรรมผู้บริหาร

รายการทั้งหมด

โครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมในโครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ  โดยมี นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ  …

ประชุม กวป.ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

รายการทั้งหมด

แก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (สสอ.แก่งกระจาน)

ขออนุมัติแก้ไขแผนการใช้งบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 16 – 20/2561

กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 บทความที่ 16 – 20/2561

Master Plan

เอกสารมาใหม่